Sale and lease back immobiliari (2)

En una entrada anterior presentàvem el sale and lease back com una operació que proporciona liquiditat a l’empresa. En aquest article valorarem els seus indubtables avantatges i també alguns inconvenients que pot tenir.

Avantatges del sale and lease back

Recordem que l’empresa que realitza un sale and lease back amb un immoble de la seva propietat obté diverses avantatges:

  • Obté una liquiditat immediata derivada de rebre el preu de la venda de l’immoble. Aquesta liquiditat la pot utilitzar per reduir deute existent o per a dur a terme noves inversions.
  • Podrà seguir ocupant l’immoble, ja no com a propietària sinó com a inquilina, la qual cosa li permet continuar amb la seva activitat sense haver de traslladar-se.
  • Tindrà l’opció de recuperar el bé immoble si exerceix l’opció de compra.
  • Pot haver-hi una millora del balanç, ja que es converteix un actiu fix en efectiu, la qual cosa pot ser beneficiosa per a la salut financera percebuda de l’empresa.

Inconvenients del sale and lease back

Juntament amb aquestes avantatges, cal valorar també alguns inconvenients en aquest tipus d’operacions:

  • Cost a llarg termini: encara que el sale and leaseback proporciona liquiditat immediata, sol portar un cost a llarg termini superior al de mantenir la propietat i finançar l’actiu a través d’altres mitjans.
  • Pèrdua de la propietat i impossibilitat de beneficiar-se d’una revalorització futura de l’actiu.
  • L’arrendament resultant del sale and leaseback lliga l’empresa a un contracte a llarg termini, el que pot limitar la seva flexibilitat operativa i financera. Si les necessitats de l’empresa canvien, pot trobar-se que està lligada a un actiu que ja no s’ajusta a les seves operacions o estratègies.
  • El procés de sale and leaseback pot incórrer en costos de transacció significatius, inclosos els honoraris legals, taxes de valoració i altres despeses administratives. Aquests costos han de ser considerats al calcular el benefici net de la transacció.

 

En el tercer i últim article sobre el sale and lease back parlarem sobre els detalls i funcionament d’aquest tipus d’operacions.

Escassetat de crèdit bancari i un increment en la recerca de finançament alternatiu per part de les empreses per a aquest any, segons el Baròmetre Altria de Finançament Empresarial.

Els resultats del Baròmetre elaborat per Altria Corpo i l’IEF revelen un enduriment en el mercat de crèdit per a les empreses i una recerca creixent de solucions de fintech i finançament alternatiu.

 

El passat 7 de febrer es van publicar els resultats de la 4a edició del Baròmetre Empresarial de Fintech i Finançament Alternatiu, realitzat per Altria Corpo en col·laboració amb el prestigiós Institut d’Estudis Financers (IEF). Aquest Baròmetre recull de forma periòdica les opinions, experiència personal i expectatives de les empreses i dels proveïdors de finançament empresarial (bancaris i alternatius) sobre les polítiques de concessió de crèdit, i en especial el coneixement i utilització de les fintech i el finançament alternatiu per part de les empreses.

En aquesta 4a edició, les enquestes de la qual es van realitzar entre octubre i desembre de 2023, destaca l’augment en la dificultat d’accés al crèdit bancari. Fins a un 52% d’empreses opinen que l’accés al finançament bancari va ser difícil o molt difícil, enfront del 44% de l’any anterior. Continua també el pessimisme quant a la possibilitat que les entitats bancàries mobilitzin crèdit per al 2024. Un 42% d’empreses creuen que cap banc es mobilitzarà, i els propis bancs tampoc auguren un augment de concessió: un 30% creu que cap banc mobilitzarà crèdit, i un 70% creu que només alguns bancs ho faran.

El grau de coneixement del finançament alternatiu per part de les empreses es consolida entorn del 80%, i un 48% de companyies han usat alguna solució de finançament no bancari, sent el factoring i el renting els instruments més utilitzats. Quant al fintech, subgrup de la finançament alternativa caracteritzat per l’ús de tecnologia i plataformes en línia, el grau de coneixement de les empreses se situa entorn del 50% i el seu ús, no obstant això, es redueix al 22%, sent l’anticip de factures el producte de fintech més utilitzat.

El panorama per a aquest 2024 és una mica fosc per a les empreses. Els bancs i finançadors alternatius preveuen continuar pujant els tipus d’interès i endurir encara més les polítiques de concessió de crèdit. Davant d’això, el percentatge d’empreses que tenen necessitat de buscar finançament durant aquest any supera el 75%, i fins a un 54% de les empreses afirma que buscarà fonts de finançament alternatiu per cobrir aquesta escassetat de crèdit bancari.

Pots veure els principals resultats del Baròmetro en l’enllaç: Resultados Barómetro Financiación Otoño2023

Clica aquí per accedir al video de presentació del Baròmetre.

 

 

Sale and leaseback immobiliari (1)

A vegades, les empreses requereixen de liquiditat per afrontar noves inversions o per reestructurar un passiu amb excés de curt termini. Aquestes empreses sovint no aconsegueixen de les seves entitats financeres habituals aquest finançament addicional que els ajudaria a solventar aquestes situacions financeres complicades i no crítiques.

Quan l’empresa que està en aquesta situació compta amb un immoble de propietat on desenvolupa la seva activitat, una de les solucions possibles és el sale and lease back. Aquest tipus d’operació, també anomenada lease-back o retroleasing, consisteix en la venda a un inversor d’un immoble acompanyada de l’arrendament a llarg termini sobre el mateix, generalment mitjançant un contracte de lloguer d’entre 10 i 20 anys.

A Altria Corpo hem ajudat a obtenir liquiditat a alguns clients mitjançant aquesta fórmula. En els últims mesos, sense anar més lluny, tenim diversos exemples de clients als quals hem aconseguit diverses operacions de sale and lease back. A continuació veurem alguns casos d’èxit recents per entendre com funciona i com ha ajudat a l’empresa a superar aquest moment de dificultat.

Una empresa de la Comunitat de Madrid del sector industrial, amb 30 anys d’antiguitat, es trobava amb préstecs bancaris que li representaven un servei del deute massa alt. Malgrat l’augment de vendes que tenia i la qualitat dels seus clients, la banca no oferia finançament addicional ni li permetia allargar terminis. Altria els va assessorar estructurant una operació de sale and lease back usant una de les naus industrials on desenvolupa la seva activitat, de propietat i amb una hipoteca pendent de baix import. Altria va aconseguir un comprador, que va ser una empresa de finançament alternatiu que va actuar d’inversora adquirint la nau industrial per 1.750.000 euros i la va arrendar a la mateixa empresa, a un termini de 10 anys renovable, amb opció de compra als 10 anys. D’aquesta forma, l’empresa no va haver de desallotjar l’immoble venut i segueix tenint dret a continuar en l’espai mitjançant aquest contracte de lloguer. Amb això obté la liquiditat immediata que resulta d’aquesta venda.

En altres ocasions, el sale and lease back dóna liquiditat per a l’expansió del propi negoci. És el cas d’una empresa catalana, també industrial com l’anterior, que volia atendre a nous clients que li demanaven una major producció. El capital de treball i una mica d’inversió en actiu fix necessari per abordar aquest projecte no era possible de ser finançat amb les seves entitats, donat que el nivell d’endeutament ja era massa alt per a elles. En aquest cas, la millor opció va ser també un sale and lease back sobre la seva principal nau industrial i l’operació va generar una liquiditat de 3 milions d’euros per a acopio de matèries primeres, increment de capital de treball i augment de la capacitat productiva amb els quals podrà créixer en vendes i beneficis en els propers anys.

Cal veure, per tant, al sale and lease back com una operació de finançament que en determinades ocasions és la millor opció per a l’empresa.

En el següent post, entrarem més en detall com s’estructuren les operacions de sale and lease back.

Altria Corpo celebra el seu desè aniversari amb noves incorporacions a Barcelona i Madrid per continuar liderant l’assessorament financer a les empreses mitjanes

Antonio Llera, procedent de Deloitte, s’incorpora a l’equip de Barcelona per atendre les operacions de més valor afegit, i Javier Galindo i Ignacio Martín amplien l’equip de Madrid doblant la seva capacitat actual.

El 2024 es compleix el desè aniversari d’Altria Corpo i l’any comença amb importants incorporacions a l’Àrea de Finançament Corporatiu que impulsaran encara més el negoci, nivell de servei i assessorament per a les empreses mitjanes i grans.

A Barcelona estem molt orgullosos de comptar amb un professional de gran experiència en l’assessorament de deute empresarial i reestructuració com és Antonio Llera. En els darrers anys ha ocupat la funció de gerent sènior a la divisió de Debt Advisory i Restructuring de dues de les més reconegudes consultores financeres per a grans empreses, KPMG i Deloitte. Anteriorment va estar a Banc Santander, on va exercir diverses funcions tant a la seva divisió de Banca Corporativa i d’Inversió, com de Riscos de Finançaments Estructurats. L’Antonio és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE) i posseeix diversos postgraus en finances per l’IEB i Eada Business School.

D’altra banda, a Madrid, oficina que vam obrir a l’estiu de 2022 amb dos consultors, hem decidit augmentar la capacitat de servei amb dos nous professionals, atenent a l’enorme potencial del mercat empresarial de la Comunitat de Madrid i a l’ampli abast que ens dóna per al teixit empresarial de la resta d’Espanya. Javier Galindo i Ignacio Martín s’incorporen per posar en valor la seva experiència en el finançament empresarial.

Javier Galindo és un professional expert en el finançament empresarial amb especial èmfasi en les solucions de finançament de béns d’equip i altres actius productius. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera a la sucursal a Espanya del reconegut grup financer alemany AKF Bank. Anteriorment va estar a entitats com CESCE, Agco Finance i ALD Automotive (Grup Société Générale). El Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense de Madrid i Màster en Direcció Financera per ESIC, complementat amb formació en auditoria, assegurances i comerç exterior.

 

Ignacio (Nacho) Martín compta amb una trajectòria professional de més de 30 anys en diferents sectors, sempre relacionats amb el món financer i empresarial. Va exercir durant 14 anys funcions al sector bancari com a Gerent d’Empreses i Director d’Oficines d’Empreses en entitats financeres de primer ordre. Ha gestionat diferents empreses, i en els últims anys ha ampliat la seva experiència amb la direcció d’equips comercials en el sector assegurances per a empreses. El Nacho té formació en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, complementada amb cursos de finances i direcció empresarial a la Universitat Politècnica de València i la Universidad Carlos III de Madrid.

Donem la benvinguda a aquestes noves incorporacions i els desitgem tots els èxits a Altria Corpo.

Altria Corpo és una consultoria financera per a empreses mitjanes i grans, fundada el 2014 per Albert Gumà i amb seu a Barcelona. Els seus principals serveis són l’assessorament en el finançament mitjançant deute i capital, i l’accés a més de 200 proveïdors financers entre bancs, finançament alternatiu, fons de deute i altres instruments. En els seus 10 anys d’existència, Altria Corpo s’ha posicionat com un referent en la recerca de finançament a la mitjana i gran empresa, amb un import assessorat acumulat de més de 450 milions i més de 800 operacions. L’àmbit de les empreses assessorades cobreix tot el territori espanyol, amb una concentració a Madrid i Catalunya, que representen el 80% del total assessorat.

Les empreses no noten plenament els efectes de les pujades de tipus fins al cap de cinc trimestres

Cinc trimestres. Aquest és el temps que probablement trigarà l’augment de tipus d’interès de la Reserva Federal nord-americana a repercutir plenament en les despeses per interessos de les empreses, segons un nou estudi del Banc de la Reserva Federal de Boston (vegeu aquí l’estudi en anglès). Aquesta és la raó per la qual, després d’any i mig d’aplicar mesures antiinflacionistes, només ara les empreses comencen a patir un augment en el cost financer del seu deute. la què, tras año y medio de aplicar medidas antiinflacionistas, solo ahora las empresas empiezan a sufrir un aumento en el coste financiero de su deuda.

El gràfic mostra l’evolució històrica del tipus d’interès de la Reserva Federal americana (línia blau cel) i l’efecte no immediat sobre el cost financer per a les empreses (línia vermella)

Aquest efecte tan diferit de les polítiques monetàries restrictives és més que probable que també es doni a l’àmbit europeu. Des de març 2022, tant la Reserva Federal nord-americana (la Fed) com el Banc Central Europeu (BCE) van començar a pujar els tipus de referència en un esforç per frenar la inflació. Des de llavors, la Fed ha pujat el seu tipus des de gairebé zero fins al 5,25%, i el BCE ha augmentat el seu tipus principal de referència fins al 4,5% després de la recent pujada del 0,25% el passat 14 de setembre.

Quan els bancs centrals pugen els seus tipus d’interès, les empreses han de pagar tipus més alts per qualsevol deute a interès variable que tinguin, i per qualsevol deute que refinancin. Això porta a haver de compensar aquest augment de cost amb reducció de despeses i, en casos greus, amb contenció de salaris o acomiadaments d’una part dels seus treballadors. L’encariment del deute pot provocar també dificultats de tresoreria i l’impagament dels préstecs.

Els investigadors de l’estudi citat declaren que “en relació amb el cicle actual, aquesta troballa suggereix que la major part de les pujades dels tipus d’interès encara no s’han traslladat plenament a les despeses per interessos de les empreses”. Afegeixen que “és possible que la pujada inicial de tipus de 0,25 punts percentuals a març de 2022 hagi repercutit plenament en el ràtio de despeses per interessos de les empreses, però aquestes encara no han notat tot l’impacte de les pujades posteriors de 5 punts percentuals“. Això contrasta amb altres parts de l’economia, com el mercat immobiliari i el sistema bancari, on els elevats tipus d’interès ja han tingut un impacte.

Per a les empreses, és el moment de preparar-se per aquesta pujada de tipus que, de manera diferida, tindrà un impacte en els seus comptes d’explotació i en la seva tresoreria en els propers mesos. Com sempre, Altria Corpo estarà per ajudar aquestes empreses a buscar la millor solució financera per a aquestes situacions.