Consultoria Financera

Acompanyem als nostres clients en la presa de decisions des de les finances. Planificació financera, seguiment i control pressupostari, Direcció Financera part-time, disseny i implementació de Quadres de Comandament o gestió pool bancari, són alguns dels nostres serveis.

CAS D’ÈXIT

Fabricant de connexions flexibles per a aigua i gas, amb presència en mercats de tot el món.

Incorporació de metodologia i processos en l’Àrea Financera.

Confecció i seguiment de reporting mensual amb filial internacional.

Negociació i consecució de despeses d’estructura ajust de les principals despeses, financeres, lloguers, transport i primes d’assegurança.

Els serveis de consultoria financera que oferim són els següents:

Diagnosi financera

Revisió i millora dels procediments actuals de l’Àrea Financera.

Anàlisi dels perfils professionals de l’àrea i les seves funcions.

Determinació del grau de fiabilitat de les dades financeres a partir de les eines de control de la companyia

Estudi del pool bancari actual i les possibilitats de millora del mateix, tant des d’un punt de vista de productes, condicions i proveïdors financers.

A partir de la diagnosi, s’està en disposició d’oferir els serveis més adequats per al client en funció del millor rati cost – benefici.

Acompanyament en la millora dels indicadors de negoci

Identifiquem juntament amb l’equip gestor els principals indicadors de negoci de la companyia.

Determinem els objectius, períodes d’avaluació i seguiment, així com l’equip o àrea sobre qui recau la responsabilitat del seu compliment.

Dissenyem sistemes de control i seguiment, que permetin disposar de la informació necessària per conèixer el compliment dels objectius i per tant faciliti la presa de decisions.

Desenvolupament de l'àrea econòmico-financera

Planificació economico-financera.

Implementació i supervisió de models de Control Gestió.

Anàlisi financera: llindar rendibilitat, ràtios econòmics i financers, comptabilitat analítica.

Direcció financera part-time

Incorporació de directius amb experiència en la presa de decisions des de les finances, en el lideratge d’equips, en la negociació amb proveïdors financers i en la gestió d’escenaris d’alta complexitat.

Assegurar la fiabilitat i periodicitat de la informació financera.

Coordinació del departament administratiu i seguiment de les diferents partides del compte de resultats.

Planificar a partir del pla de negoci de l’empresa, les necessitats financeres a curt i mig termini.

Gestió activa pool bancari

Anàlisi i optimització del pool bancari actual, tant en productes com en condicions. Oferim la possibilitat de liderar conjuntament amb la Gerència de la companyia, la negociació amb els proveïdors financers.

Implementació de quadres de comandament

Seguiment visual de les principals variables del pressupost anual.

Implementació des de qualsevol ERP o programa de gestió.

Visualització i control des de qualsevol dispositiu dels principals indicadors de negoci.

Costos d’implementació i manteniment de l’eina molt inferiors als dels mòduls contemplats pels habituals proveïdors de l’ERP.

Disseny del quadre de comandament a mida del client, amb la possibilitat d’arribar al màxim detall de la informació continguda en el sistema de la companyia.

Explica'ns el teu projecte. T'ajudem a diversificar i incrementar les teves fonts de finançament.