Avís legal

Informació general

L’accés a la web www.altriacorpo.com i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això us recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s’escau es puguin oferir.

Informació del Titular legal del web

ALTRIA CORPO
Travessera de Gràcia 15, Entlo 3 – 4
08021 Barcelona
corporate@altriacorpo.net
Tel. +34 93 634 83 85

Condicions d’ús

Mitjançant la web www.altriacorpo.com es facilita l’accés a la web propietat de ALTRIA CORPO per oferir als usuaris l’accés general a la informació, productes i serveis que l’esmentada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal.

L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que ALTRIA CORPO posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions; i respondrà, enfront d’ ALTRIA CORPO i / o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.

ALTRIA CORPO es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis i continguts, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment , per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

ALTRIA CORPO es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari mitjançant el formulari de contacte seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD. De manera expressa, l’Usuari queda informat que els mateixos no seran incorporades a cap tipus de fitxer d’emmagatzematge, que l’únic objectiu del formulari és facilitar a l’Usuari la comunicació amb ALTRIA CORPO i que un cop establerta aquesta comunicació ALTRIA CORPO no guardarà, ni cedirà a tercers, ni utilitzarà aquestes per fer publicitat dels seus serveis.

Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el seu consentiment a que ALTRIA CORPO pugui establir contacte com a resposta.

ALTRIA CORPO adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a aquestes dades de caràcter personal.

Processadors de tercers

Els nostres socis i proveïdors de serveis, acuradament seleccionats, poden processar informació personal sobre vostè en el nostre nom com es descriu a continuació:

Proveïdors de serveis de màrqueting digital

Periòdicament designem a agents de màrqueting digital per a què duguin a terme activitats de màrqueting en el nostre nom, activitat que pot donar lloc a un tractament de la informació personal que respecti el compliment normatiu. Els nostres processadors de dades designats inclouen:

(i)Prospect Global Ltd (que opera com a Sopro) Reg. UK Co. 09648733. Pot posar-se en contacte amb Sopro i consultar la seva política de privacitat aquí: http://sopro.io. Sopro està registrada a la ICO Reg: ZA346877 i l’accès al seu responsable de protecció de dades és mitjançant l’enviament al seu correu electrònic: dpo@sopro.io”.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat d’ALTRIA CORPO. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, excepte per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d’ALTRIA CORPO, sancionable per la legislació vigent. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per llei.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. ALTRIA CORPO no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat

ALTRIA CORPO no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent l’Usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per ALTRIA CORPO o no publicada amb el seu nom.

ALTRIA CORPO no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control d’ALTRIA CORPO i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendrà per causes de força major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control d’ ALTRIA CORPO, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ALTRIA CORPO hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, ALTRIA CORPO no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. ALTRIA CORPO tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

ALTRIA CORPO no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

ALTRIA CORPO no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.