CLIENTS I OPERACIONS ASSESSORADES MÉS RELLEVANTS

Grup Sector Paperer Facturació € 100m

+ € 40 Milions
en +20 operacions darrers 7 anys

Diversos instruments de finanç. alternatiu

Grup Sector Sistemes d’Emmagatzematge Facturació € 720m

€ 10 Milions

Préstec finanç. alternatiu amb garantia d’actius, rent-back

Grup Obres Públiques i Construcció Residencial Facturació € 310m

€ 11.5 Milions

Préstec a llarg termini

Grup de Fundacions d’Impacte Social Facturació € 40m

€ 8.5 Milions
En +10 operacions darrers 5 anys

Préstecs amb hipoteca sobre actius singulars

Concessionari Vehicles Facturació € 20m

€ 7.5 Milions
durant 3 anys

Línies circulant, préstecs a llarg termini

Grup Tecnològic Multinacional Facturació € 40m

€ 6 Milions

Línies de factoring sense recurs nacional i internacional, no computables a Cirbe

Cadena de Supermercats Facturació € 575m

€ 6.0 Milions

Préstec corporatiu mitjançant fons de deute

Companyia d’Envasos de Plàstic Facturació € 45m

+ € 8 Milions
darrers 4 anys

Diversos instruments de finanç. alternatiu