Actuem segons la tipologia i les particularitats de cada client/projecte

Companyies consolidades

Empreses amb tensions de liquiditat i solvència

Creixement i/o Internacionalització

 • Amb més de 2 anys d’activitat: 2 exercicis fiscals tancats.
 • Facturació anual> 5 milions d’euros
 • Amb patrimoni net positiu i generant beneficis
 • Necessitats de finançament superiors als 500.000 euros.
 • A partir de projectes consistents estudiem conjuntament amb els clients les diferents vies d’actuació per resoldre els problemes específics en cada cas.
  • Empreses en fase de creixement.
  • Empreses en procés d’internacionalització.
  • Amb Pla de Negoci realista o resultats contrastats.

Pas a pas


1.

Reunió amb els clients. Signatura del contracte de confidencialitat i valoració del mandat.


2.

Recull de la documentació de l’empresa.


3.

Preanàlisi de la situació econòmic financera.


4.

Comitè de selecció d’operacions, en què valorem la nostra aportació de valor. Comunicació immediata d’acceptació / no acceptació de l’operació al client. Signatura del mandat en cas d’acceptació.


5.

Selecció de l’import i producte més adequat.


6.

Determinació del/s proveïdor/s financer/s més idoni/s.


7.

Confecció d’un informe cec de presentació de l’operació.


8.

Confecció de l’informe d’anàlisi complet.


9.

Petició d’informació addicional i/o resolució de dubtes.


10.

Comitè de valoració i confirmació de l’anàlisi.

El termini màxim aproximat del procés definit anteriorment és entre 7 i 10 dies.


11.

Tramitació, seguiment i negociació amb el/s proveïdor/s financer/s interessat/s en l’operació.


12.

Un cop aprovada l’operació per part del proveïdor financer, seguiment dels contractes i formalització dels mateixos.


13.

Coordinació dels tràmits de signatura i acompanyament del client durant la relació amb el proveïdor financer.

Què aportem

Interlocució. A través d’un únic interlocutor l’empresa pot accedir a diferents fonts de finançament del mercat.

Àmplia xarxa de proveïdors financers, tant tradicionals com alternatius.

Anàlisi financer i de negoci. Elaboració d’informes i Memorandums detallats sobre l’activitat i realitat econòmica de la companyia.

Capacitat de negociació amb l’interlocutor adequat de cada entitat prestamista. Per què és el que fem diàriament i coneixem les seves polítiques de concessió de finançament i la seva política estratègica en cada moment.

Solucions innovadores. Preparem les propostes després d’haver contrastat l’interès en el mercat, amb una estructura adequada en relació a les necessitats de l’empresa, en volum, garanties, preus, etc.

Estalvi de temps i gestions, perquè coneixem on dirigir-nos, en quin moment i com hem d’actuar en cada ocasió.

Servei integral que permet generar relacions a llarg termini.