Finançament Alternatiu

Direct Lending

Col·laborem amb diferents fons nacionals i internacionals que permeten oferir solucions “tailor made” a través d’operacions de direct lending o operacions mixtes de deute i capital, solucions més adaptables, menys restrictives i amb menys limitacions que el finançament bancari tradicional, que permeten cobrir qualsevol aspecte d’operació de finançament sigui quina sigui la situació de la companyia -ja estigui en concurs o en fase expansiva i de creixement- diversificant alhora les fonts de finançament i reduint per tant, el risc de concentració, proporcionant en aquest tipus d’operacions un assessorament econòmic-legal a mida. Podem gestionar operacions a partir de 500 mil euros en finançament de circulant i / o finançament a llarg termini.

Factoring

Disposem d’una gran varietat de solucions que s’ajusten a les diferents casuístiques dels nostres clients. Factoring nacional i internacional, amb recurs o sense recurs, amb pagarés, factures o un mix de tots dos documents de cobrament, amb notificació o sense notificació, públic o privat.

Finançament Crowdlending

Operacions de finançament fins a 2M € per a companyies que compleixin amb els criteris de risc definits, per finançar tant necessitats de circulant com no corrents. Préstecs anuals revolving o amb un termini màxim de 7 anys amb un cost financer ajustat a la qualitat creditícia del sol·licitant.

Rènting i Rentaback

Operacions específiques per finançar l’adquisició de tot tipus d’immobilitzat material sense necessitat d’incrementar el deute bancari. Operacions per obtenir liquiditat en base a l’actiu material, en funció de la data d’adquisició i el valor comptable net.

Leasing i Sale & Leaseback

Una operació de sale & lease / rent back permet a l’empresa l’obtenció de liquiditat utilitzant les seves màquines com a col·lateral, apalancar-se a llarg termini per obtenir fons que pot emprar per finançar el fons de maniobra en empreses en creixement, capex, o altres operacions singulars. Amb la garantia que al final s’acaba recuperant l’actiu amb un pagament final.

Garanties

Oferta variada d’avals, fiances o assegurances de Caució, per complir amb l’Administració pública o per normativa legal, dins l’àmbit nacional com internacional.

Vehicles propis

Finançament a través de la creació de vehicles propis de deute mitjançant la captació de recursos d’inversors privats (capital call). Solució excel·lent per al finançament a llarg termini a partir d’un import de 10 milions d’euros.