El direct lending, una alternativa de finançament per a la mitjana empresa

El direct lending o els préstecs directes són un tipus de deute corporatiu en la què prestadors diferents dels bancs concedeixen préstecs a empreses sense intermediaris, com un banc d’inversió, un broker o una empresa de capital privat (private equity).

En el direct lending, els prestataris acostumen a ser empreses petites o mitjanes, enlloc de grans empreses que cotitzen a borsa, i els prestadors poden ser persones adinerades, family offices o empreses de gestió d’actius.

El direct lending ha trobat el seu espai gràcies a la reducció de volums que la banca tradicional ha experimentat en la concessió de préstecs a empreses. La raó d’aquesta reducció es troba en una regulació cada cop més dura per als préstecs a empreses, que obliguen a la banca a provisionar més capital cada cop que concedeixen un préstec.

Això ha donat com a oportunitat el fet que un creixent grup de gestors d’actius hagin començat a fer préstecs, dels que s’han beneficiat principalment tant mitjanes empreses, com corporacions més grans (a travès de préstecs sindicats). També ha beneficiat als inversors en aquests fons de direct lending, que buscaven una resposta a les baixíssimes rendibilitats del mercat en aquests darrers anys.

Els volums a nivell global d’aquests fons de deute privat no han deixat de crèixer i se situa actualment en xifres superiors als 100.000 milions de dòlars.

Volum global transaccionat en direct lending, en milers de milions de dòlars

Malgrat aquest auge del direct lending al món, a Espanya és encara un instrument molt desconegut per a la mitjana empresa, com ho són un gran nombre de solucions financeres alternatives a les bancàries. Altria Corpo vol ajudar a aquestes empreses, assessorant-les en la millor solució de finançament per a cada cas, i donant-los accès als més de 100 proveïdors financers amb què compta en l’actualitat.