Píndoles de finançament corporatiu (1): Què és un equity kicker?

Un Equity Kicker és un incentiu de capital on el prestador proporciona crèdit a un tipus d’interès més baix i, a canvi, obtè una posició de capital a l’empresa del prestatari. Un equity kicker s’estructura com una recompensa condicional, en la què el prestador obtè la propietat del capital que es pagarà en una data futura quan l’empresa assoleixi objectius de rendiment específics.

Les empresas en les primeres etapes utilitzen un equity kicker per a poder accedir a finançar les seves operacions. Sovint els resulta difícil atraure inversors, ja que són relativament noves i és menys probable que obtenguin la seva confiança.

Els equity kickers s’utilitzen normalment en LBO, MBO, recapitalitzacions de capital o operacions de venture debt. Aquestes transaccions es consideren massa arriscades per a atraure les formes tradicionals de deute. Per tant, els finançadors mezzanine i subordinats utilitzen els equity kickers per a compensar el major risc que assumeixen al prestar a empreses que no disposen de suficients garanties per als préstecs. Els kickers utilitzen la convertibilitat en accions o els warrants en una data futura i poden ser activats per una venda o altres esdeveniments de liquiditat.

Com funciona un equity kicker?

Les empreses utilitzen un equity kicker per a atraure els  prestadors a comprar un bo o una acció preferent de l’empresa a un tipus d’interés reduït. El prestador pot obtenir un equity kicker des d’un mínim del 10% fins un màxim del 80%, depenent del risc de la inversió.

Quan un prestatari adjunta un incentiu de capital a les condicions del deute avançat pels finançadors, aquest incentiu s’anomena kicker. Mentre d’una banda els prestadors presten a un relatiu baix tipus d’interés en relació al risc de l’operació, per l’altra banda obtenen una participació en el capital social que pugui exercir-se en una data futura quan es produeixi un esdeveniment de liquiditat.

Usos de l’equity kicker

Les empresas que ofereixen una opció d’inversió en capital no poden accedir al crèdit dels finançadors tradicionals. Aquests finançadors acostumen a concedir préstecs a empreses amb un fluxe d’efectiu adequat per a atendre el préstec, així com una base d’actius suficient per a actuar com a garantia del mateix.

La majoria de les empreses que emeten equity kickers són empreses de nova creació i empreses en fase inicial que encara no han acumulat suficients actius. Ofereixen un kicker com a forma d’atraure a inversors que d’una altra manera no estarien interessats en prestar a l’empresa.

Exemple 1: Participació en el capital

Prenguem l’exemple de XYZ, una empresa que fabrica copes de vi. La companyia està en el procès d’expansió de la seva planta de fabricació per a augmentar la producció anual. XYZ ha estat operant durant tres anys però segueix sense poder obtenir finançament bancari o conservador degut al seu alt risc percebut.

La companyia planeja obtenir 800.000 euros per a finançar aquesta expansión. Pot, d’una banda, obtenir 400.000 euros internament amb els recursos generats por la pròpia activitat. D’altra banda, la companyia planeja renunciar al 10% de capital per cada 100.000 euros prestats pels inversors.

Tres inversors – A, B i C – s’uneixen per finançar l’expansió de XYZ. L’inversor A està disposat a proporcionar 200.000 euros, mentre que B i C estan preparades per a contribuir amb 100.000 euros cada una. Això significa que el prestador A obtè un kicker inicial del 20%, mentre que B i C obtenen el 10% cada una. No obstant això, els inversors només poden exercir el dret a obtenir accions en el moment de la venda de l’empresa.

Exemple 2: Warrants

Suposem que el deute esta estructurat com una garantia, en la que es dona als prestadors l’opció de comprar una certa quantitat d’accions a un preu determinat en una data futura. Per exemple, el prestatari pot donar una cobertura de garantia del 10% sobre la quantitat proporcionada per cada prestamista a l’empresa.

Utilitzant les xifres de l’Exemple 1, podem deduir que l’inversor A obtindrà 20.000 euros en warrants, mentre que B i C obtindran 10.000 euros cada una en warrants per les accions de l’empresa. El preu de les accions dependrà de la ronda de capital més recent.

Les opcions dels prestadors de l’equity kicker

Els prestadors proporcionen finançament a una empresa per ajudar-la a assolir determinats objectius de rendiment i augmentar el valor de l’empresa per sobre del seu valor de mercat actual. A canvi, els prestadors obtenen una participació en el capital social que només pot pagar-se si es produeix una fita determinada o un esdeveniment de liquiditat. Si no es produeix cap d’aquests esdeveniments, els prestadors continuaran mantenint la seva posició de capital.

En la seva qualitat d’accionistes, es beneficien del pagament regular de dividends quan es publiquen els resultats financers de l’empresa, així com d’un percentatge dels beneficis que és proporcional al seu percentatge de participació en el capital social. En el cas de què l’empresa assoleixi un determinat potencial de beneficis prèviament acordat o quan els propietaris decideixin vendre l’empresa, es paga als prestadors en primer lloc quan es produeixin aquests esdeveniments.

L’equity kicker en el sector immobiliari

També s’utilitzen equity kickers en l’activitat immobiliària. Un prestador pot proporcionar un préstec immobiliari a un tipus d’interès reduït a canvi d’una participació en els ingressos totals de la propietat. El kicker es pot proporcionar quan el prestatari no ofereix suficient garantia per assegurar el préstec, però s’espera que pugui pagar el préstec amb un potencial de guanys futurs si obtè fons per finançar les seves operacions o expansió.

L’equity kicker pot estructurar-se de manera que el prestador rebi un percentatge dels ingressos bruts en concepte de lloguer generats per la propietat si supera una determinada quantitat prèviament acordada. També pot dependre d’un esdeveniment futur, como la venda de la propietat, on el prestador obtindrà un percentatge del producte de la venda que dependrà del muntant de la seva participació a l’empresa.

Per exemple, suposem que un prestatari va demanar prestat 1 milió d’euros per la compra d’un habitatge de luxe. El prestatari utilitza el préstec per completar la compra i renovar l’habitatge per al seu lloguer. Immediatament després de les renovacions, el valor de l’habitatge es duplica a 2 milions d’euros, degut a la creixent demanda d’aquest tipus d’immobles. Si el prestatari va proporcionar inicialment un 10% de capital per endolcir el tracte, significa que el prestador obtindrà una participació del 10% del valor guanyat per la propietat un cop aquesta es vengui.