Mira el video commemoratiu del nostre desè aniversari

 

Altria Corpo acaba de celebrar el seu desè aniversari i hem volgut recollir en un vídeo quins són els nostres valors i com ajudem a les empreses a projectar la millor imatge possible en el mercat financer i a aconseguir les solucions més adaptades a les seves necessitats de finançament.

En el vídeo, el CEO d’Altria Corpo, Albert Gumà, reflexiona sobre la importància de triar un assessor de finançament que conegui a fons l’empresa i alhora les solucions que ofereix el sector financer, per ser capaços de trobar l’instrument idoni que satisfaci les necessitats financeres de cada companyia.

 

Ramiro Lama, soci i responsable de finançament a Altria Corpo, explica com en els últims anys s’ha combinat la reducció d’entitats bancàries amb l’augment de solucions de finançament alternatiu, ampliant les possibilitats per a l’empresa d’obrir el seu passiu a proveïdors no bancaris.

 

Antonio Llera, responsable d’operacions singulars, i Jesús Llurba, consultor de l’àrea corporativa, relaten el procés de coneixement exhaustiu de la realitat del client i la recerca de totes les solucions possibles, per configurar un vestit a mida per a cada companyia. Ens alineem a més amb els objectius del client, vinculant la major part dels nostres honoraris a l’assoliment d’aquesta solució financera.

 

Eloi Noya, director gerent, descriu la gran varietat d’empreses que poden trobar en Altria Corpo al seu soci ideal en la recerca de finançament per a les seves necessitats. Des d’empreses en expansió de mercats o que volen augmentar la seva capacitat productiva, fins a companyies que per diferents circumstàncies no troben en els seus bancs habituals la resposta adequada als seus projectes.

 

Finalment, una de les empreses que hem assessorat, Optral, a través del seu CEO Joan Martín, ens explica com Altria Corpo ha ajudat a descobrir noves vies de finançament per a la companyia i el seu alt nivell de satisfacció amb les solucions trobades, que, com diuen, difícilment l’empresa hauria pogut aconseguir per si sola.

 

Com acaba assenyalant Jesús Llurba, “la nostra satisfacció més gran és aconseguir fer possible allò que el nostre client, en un inici, creia que era impossible“.

Sale and lease back immobiliari (2)

En una entrada anterior presentàvem el sale and lease back com una operació que proporciona liquiditat a l’empresa. En aquest article valorarem els seus indubtables avantatges i també alguns inconvenients que pot tenir.

Avantatges del sale and lease back

Recordem que l’empresa que realitza un sale and lease back amb un immoble de la seva propietat obté diverses avantatges:

  • Obté una liquiditat immediata derivada de rebre el preu de la venda de l’immoble. Aquesta liquiditat la pot utilitzar per reduir deute existent o per a dur a terme noves inversions.
  • Podrà seguir ocupant l’immoble, ja no com a propietària sinó com a inquilina, la qual cosa li permet continuar amb la seva activitat sense haver de traslladar-se.
  • Tindrà l’opció de recuperar el bé immoble si exerceix l’opció de compra.
  • Pot haver-hi una millora del balanç, ja que es converteix un actiu fix en efectiu, la qual cosa pot ser beneficiosa per a la salut financera percebuda de l’empresa.

Inconvenients del sale and lease back

Juntament amb aquestes avantatges, cal valorar també alguns inconvenients en aquest tipus d’operacions:

  • Cost a llarg termini: encara que el sale and leaseback proporciona liquiditat immediata, sol portar un cost a llarg termini superior al de mantenir la propietat i finançar l’actiu a través d’altres mitjans.
  • Pèrdua de la propietat i impossibilitat de beneficiar-se d’una revalorització futura de l’actiu.
  • L’arrendament resultant del sale and leaseback lliga l’empresa a un contracte a llarg termini, el que pot limitar la seva flexibilitat operativa i financera. Si les necessitats de l’empresa canvien, pot trobar-se que està lligada a un actiu que ja no s’ajusta a les seves operacions o estratègies.
  • El procés de sale and leaseback pot incórrer en costos de transacció significatius, inclosos els honoraris legals, taxes de valoració i altres despeses administratives. Aquests costos han de ser considerats al calcular el benefici net de la transacció.

 

En el tercer i últim article sobre el sale and lease back parlarem sobre els detalls i funcionament d’aquest tipus d’operacions.