Altria Corpo aconsegueix fins juny 50 milions en finançament per als seus clients

L’àmplia diversitat de solucions financeres obtingudes és la característica principal en un any marcat per la sortida de la pandèmia i la restricció del crèdit bancari en un context inflacionari i de probable recessió

La consultora financera Altria Corpo, especialitzada en l’assessorament de finançament de mitjanes i grans empresa, va aconseguir en el primer semestre una xifra de 50 milions d’euros de finançament per als seus clients, amb més de 30 operacions assessorades amb èxit.

En un context de gran dificultat en l’accès al crèdit bancari, la firma ha aconseguit solucions financeres molt diverses i innovadores, tant de les pròpies entitats bancàries com del finançament alternatiu.

Algunes de les operacions més significatives han estat el Sale&Lease-back d’una nau industrial per a una empresa del sector del metall, pel que la companyia va obtenir una liquiditat de 2.8 milions d’euros per emprendre el pla de negoci; un préstec hipotecari de 1.2 milions d’euros, en segon rang sobre les seves instal·lacions, atorgat a una empresa industrial per part d’una entitat de finançament públic; un préstec de 5 milions d’euros a una companyia d’envasos plàstics concedit per un fons de deute o direct lending; el finançament de la compravenda d’una empresa industrial en una operació apalancada al 50% gràcies a l’ICF; i en darrer lloc l’assessorament i execució d’un préstec sindicat de 7.2 milions d’euros per a una empresa industrial, amb set entitats financeres involucrades.

Així mateix, en un context difícil per a  moltes empreses, després de dos exercicis de reducció d’ingressos per la pandèmia, Altria Corpo ha assessorado a alguns clients en la novació dels préstecs Covid-19 amb garantia ICO, en la recerca de finançament alternatiu que complement el bancari i reforci la liquiditat de les empreses, o en la tramitació d’operacions del Fons de Recuperació d’Empreses afectades per la Covid-19 (FonRec) gestionat per Cofides. D’aquestes últimes operacions del FonRec cal destacar el finançament mitjançant préstec personal i préstec participatiu per un import total de 4.300.000 euros a un important grup de restauració.

Com apunta Ramiro Lama, soci d’Altria Corpo i responsable de finançament, “és en les operacions de més d’un milió d’euros i on les empreses tenen més dificultats en l’obtenció de finançament, on Altria Corpo pot donar més valor afegit a la relació amb els seus clients. El profund coneixement de totes les solucions financeres que existeixen en el mercat i la capacitat d’estructurar una proposta adaptada a cada necessitat són les raons per les que les mitjanes empreses troben en Altria el soci adequat per a la recerca de finançament.”

El primer semestre de 2022 també ha tingut fites importants per a Altria com el fort impuls de l’activitat a Madrid amb la incorporació de Rubén Huertes i Fede Suárez, i la consolidació de l’aliança amb PKF Attest en àrees que complementen l’oferta d’Altria Corpo, com les activitats de Corporate Finance, Debt Capital Markets, Tecnologia o Assessoría legal i fiscal, entre d’altres.

Altria és una firma fundada el 2014 per Albert Gumà i amb seu a Barcelona. Els seus clients són empreses mitjanes i grans, a les que ofereix la seva experiència en tota classe de finançament mitjançant deute i capital, i l’accès a més de 170 proveïdors financers entre bancs, finançament alternatiu, finançament públic, fons de deute i altres instruments. En els seus gairebé deu anys d’existència, Altria Corpo s’ha posicionat com un referent en la recerca de finançament a la mitjana i gran empresa, amb un import assessorat acumulat de més de 350 milions i més de 600 operacions. L’àmbit de les empreses assessorades cobreix tot el territori espanyol, amb una concentració a Catalunya, que representa el 70% del total de volumen assessorat.

Com es renegociaran amb la banca els finançaments públics Covid-19?

El passat mes de maig de 2021 la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa va aprovar el Codi de Bones Pràctiques per a la renegociació del finançament avalat per entitats públiques (ICO, CESCE o CERSA) amb motiu de la crisi de la Covid-19.

Així doncs, les empreses que van rebre ajudes en forma de finançament bancari avalat per aquestes entidats públiques tindran la possibilitat de sol·licitar alguna d’aquestes 3 mesures que es posen a la seva disposició:

  1. Pròrroga dels préstecs ICO: per dos anys més, per tant el termini màxim per a préstecs inferiors a 1.8 milions € serà de 10 anys, i per als superiors a 1.8 milions € serà de 8 anys. Aquesta pròrroga serà obligatòria pels bancs en els casos de disminució de vendes de més del 30% en el període de 2020 respecte a 2019, i només opcional si la disminució de facturació és menor.
  2. Conversió del finançament en préstec participatiu, amb mantenimento de l’aval públic: en aquest cas, es obligatòria la disminució de facturació de més del 30% i a més que l’empresa hagi registrat pèrdues el 2020. El refinançament del deute avalat serà vinculant per a tots els bancs, quan li donin suport més del 50% del nominal avalat.
  3. Com a mesura de darrer recurs, la reducció (quitança) del principal del finançament mitjançant la realització de transferències per part de l’Estat.

Totes aquestes modalitats s’aplicaran en el marc d’un acord de renegociació del deute de tots els bancs, fent el millor esforç aquests en incloure tant la part avalada com la no avalada, generada entre el 17/3/20 i 12/3/21.

Es podrà aplicar una o diverses mesures, de cop o de forma successiva. Per a coordinar tot aquest procès entre les diferents entitats financeres, s’ha estipulat que sigui el banc amb més risc ICO el coordinador de tots els bancs, i a ell caldrà que es dirigeixi l’empresa. Els trams 1 i 2 han de comunicar-se a ICO abans del 1/12/21, i el 3 abans del 1/12/22. D’aquestes regles de coordinació s’exclou el deute amb garantia real o amb fiadors.

Un altre punt molt important a tenir en compte és que, en cas d’acollir-se a alguna d’aquestes tres modalitats, els bancs es comprometen al manteniment de les línies de circulant fins el 31/12/22. I pel que respecta al refinançament del deute no avalat, aquí sí que serà necessària la unanimitat de totes les entitats financeres.

Per a més detalls sobre els criteris d’elegibilitat i el funcionament concret de tot aquest procès, es poden posar en contacte amb nosaltres. A Altria Corpo podrem portar tots aquests tràmits i negociacions amb les entitats financeres, a més de buscar tot tipus de solucions addicionals de finançament d’entre més de 100 proveïdors de finançament alternatiu als que podem donar accès.