Com es renegociaran amb la banca els finançaments públics Covid-19?

El passat mes de maig de 2021 la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa va aprovar el Codi de Bones Pràctiques per a la renegociació del finançament avalat per entitats públiques (ICO, CESCE o CERSA) amb motiu de la crisi de la Covid-19.

Així doncs, les empreses que van rebre ajudes en forma de finançament bancari avalat per aquestes entidats públiques tindran la possibilitat de sol·licitar alguna d’aquestes 3 mesures que es posen a la seva disposició:

  1. Pròrroga dels préstecs ICO: per dos anys més, per tant el termini màxim per a préstecs inferiors a 1.8 milions € serà de 10 anys, i per als superiors a 1.8 milions € serà de 8 anys. Aquesta pròrroga serà obligatòria pels bancs en els casos de disminució de vendes de més del 30% en el període de 2020 respecte a 2019, i només opcional si la disminució de facturació és menor.
  2. Conversió del finançament en préstec participatiu, amb mantenimento de l’aval públic: en aquest cas, es obligatòria la disminució de facturació de més del 30% i a més que l’empresa hagi registrat pèrdues el 2020. El refinançament del deute avalat serà vinculant per a tots els bancs, quan li donin suport més del 50% del nominal avalat.
  3. Com a mesura de darrer recurs, la reducció (quitança) del principal del finançament mitjançant la realització de transferències per part de l’Estat.

Totes aquestes modalitats s’aplicaran en el marc d’un acord de renegociació del deute de tots els bancs, fent el millor esforç aquests en incloure tant la part avalada com la no avalada, generada entre el 17/3/20 i 12/3/21.

Es podrà aplicar una o diverses mesures, de cop o de forma successiva. Per a coordinar tot aquest procès entre les diferents entitats financeres, s’ha estipulat que sigui el banc amb més risc ICO el coordinador de tots els bancs, i a ell caldrà que es dirigeixi l’empresa. Els trams 1 i 2 han de comunicar-se a ICO abans del 1/12/21, i el 3 abans del 1/12/22. D’aquestes regles de coordinació s’exclou el deute amb garantia real o amb fiadors.

Un altre punt molt important a tenir en compte és que, en cas d’acollir-se a alguna d’aquestes tres modalitats, els bancs es comprometen al manteniment de les línies de circulant fins el 31/12/22. I pel que respecta al refinançament del deute no avalat, aquí sí que serà necessària la unanimitat de totes les entitats financeres.

Per a més detalls sobre els criteris d’elegibilitat i el funcionament concret de tot aquest procès, es poden posar en contacte amb nosaltres. A Altria Corpo podrem portar tots aquests tràmits i negociacions amb les entitats financeres, a més de buscar tot tipus de solucions addicionals de finançament d’entre més de 100 proveïdors de finançament alternatiu als que podem donar accès.