L’estratègia ESG, clau per a les empreses mitjanes

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats per Nacions Unides el 2015, afecten a àmbits com respondre a l’amenaça del canvi climàtic, eradicar la pobresa, fomentar la igualtat de gènere i la inclusió social, entre altres. Els ODS proposen un pla per a avançar cap a una economia mundial molt més responsable i inclusiva amb les personas i el planeta.

El mon de la inversió, amb els fons que inverteixen en empresas al capdavant, és conscient que ha de col·laborar decididament en la consecució d’aquests objectius ODS, i ho realitza aplicant els anomenats principis ASG, més coneguts per l’acrònim anglés ESG (E de Environmental, S de Social i G de Governance). Són criteris no financers dividits en tres grans grups:

  • Els ambientals, que engloben aspectes com el canvi climàtic, emissions tòxiques o energies renovables;
  • Els socials, com la consecució dels drets humans, condicions de treball dignes, diversitat en igualtat o accès a la informació;
  • Els de govern corporatiu, como posar fi a la corrupció, afavorir l’ètica empresarial o fomentar la transparència.
Criteris ESG. Font: Rankia

Cada cop d’una forma més intensa, la pressió del mon inversor i de la societat en general farà que les empreses s’hagin de sotmetre a aquests principis ESG si volen obtenir finançament dels mercats i dels seus agents (bancs, fondos i inversors en general). Els fons Next Generation, sense anar més lluny, tindran un marcat component ESG, i cada cop més fons amb els que col·laborem a Altria Corpo estan fixant criteris ESG per a entrar a finançar les empreses mitjanes.

Per això, l’estratègia ESG és quelcom absolutament crucial per a les companyies en aquests propers anys i és transformacional en tots els àmbits de l’empresa, pel que la responsabilitat de portar-la a terme recau en la direcció general i els òrgans de govern, i no és una qüestió que calgui deixar-se tan sols en mans del departament de màrqueting i comunicació.

Altria Corpo, a través de la seva aliança amb l’important grup PKF Attest, pot ajudar les empreses a endegar els necessaris processos de transformació ESG, des de totes les vessants:

  • Definició de l’estratègia ESG, amb l’ajuda de consultors estratègics especialistes.
  • Participació en l’execució dels plans que s’hagin definit: plans de control d’emissions, compliance, igualtat, conciliació, gestió de proveïdors, etc.
  • Medició del progrès de l’empresa en el temps en base a indicadors ESG objectius, i benchmarking amb empreses del sector.
  • Acompanyament en l’obtenció d’un certificat ESG com per exemple el certificat B Corp, entre altres.
  • Implantació de solucions de Business Intelligence per a mesurar i seguir els KPIs de ESG.
  • Auditories ESG