Un 57% de les empreses buscaran finançament alternatiu el 2023, segons el Baròmetre d’Altria Corpo i l’IEF

Altria Corpo i l’Institut d’Estudis Financers (IEF) han publicat el febrer de 2023 els resultats de la tercera edició del Baròmetre Empresarial de Fintech i Finançament Alternatiu. En aquest Baròmetre es recullen de forma anual les opinions, experiència personal i expectatives de les empreses i dels proveïdors de finançament empresarial (bancaris i alternatius) sobre les polítiques de concessió de crèdit, i en especial el coneixement i utilització de les fintech i el finançament alternatiu per part de les empreses. Un total de 138 empreses, 39 finançadors alternatius i 14 bancs han contestat en aquesta ocasió al qüestionari que s’ha convertit ja en una referència en el sector.

Entre els resultats més significatius del Baròmetre destaca la percepció de què l’accès al crèdit bancari ha estat difícil durant 2022 i que ho continuarà sent el 2023. Només un 18% de les empresas enquestades havien trobat fàcil o molt fàcil l’accès al crèdit. Enfront aquesta dificultat, les empreses són moderadament optimistes en quant al paper del finançament alternatiu per cobrir si més no parcialment aquesta escassetat de crèdit bancari.

En un context d’alta inflació i una possible recessió econòmica, els agents financers, tant bancs com finançadors alternatius, creuen que enduriran encara més les polítiques de concessió de crèdit i que amb força probabilitat pujaran els tipus d’interès del finançament empresarial.

El Baròmetre també pren el pols al coneixement i ús de les fintech i el finançament alternatiu. En aquest sentit, s’observa un creixement en el coneixement d’alternatives de finançament no bancàries, amb més del 75% d’empreses que eren capaces de mencionar algun proveïdor de finançament alternatiu i un 56% que havien utilitzat els seus serveis.

A l’igual que en el Baròmetre de l’any passat, fins a un 57% de les empreses assegura que buscarà fonts de finançament no bancàries durant 2023. Per totes aquestes empreses i les que encara no coneixen el finançament alternatiu o simplement necessiten l’assessorament expert en temes de finançament, Altria Corpo estarà per ajudar-les a trobar la millor solució a cada situació empresarial.

Consulta els principals resultats del Baròmetre:

Resultats del Segon Baròmetre Empresarial de Finançament Alternatiu i Fintech

L’Institut d’Estudis Financers (IEF) amb la col·laboració de la consultoria financera Altria Corpo ha presentat els resultats del segon Baròmetre empresarial de Fintech i Finançament alternatiu. L’estudi destaca l’opinió positiva dels enquestats sobre el fons Next Generation EU, que el 71% de les empreses coneixen el finançament alternatiu, però que encara només el 39% de les empreses coneixen el fintech.

En relació amb el moment actual, l’economista i director general de l’IEF, Josep Soler, ha comentat que “davant la situació inflacionista que estem vivint, la importància del finançament alternatiu anirà creixent vinculat a un potencial augment dels tipus d’interès. Aquesta situació es produirà si el Banc Central Europeu (BCE) aposta per l’alça del cost dels diners, el que provocaria un encariment i una reducció del crèdit bancari”.

El finançament alternatiu té uns avantatges respecte al finançament bancari tradicional. Entre aquests beneficis destaca la flexibilitat en els terminis i en les condicions, en ocasions, unes menors garanties exigides i, per sobre de tot, la diversificació que aconsegueixen les empreses en les seves fonts de finançament, més enllà de les bancàries.

Vinculat a això, cal destacar que el venciment de les carències dels crèdits ICO arribarà aquests propers mesos, entre març i juliol, i les empreses hauran de començar a fer front a la devolució d’aquests crèdits, tot i que en molts casos no ho podran assumir. Això, unit a la renovació de les línies de crèdit ICO que venceran el 2023, fa que s’obri una finestra d’oportunitat per a que tant el finançament alternatiu com el fintech guanyin terreny al finançament bancari en els propers dos anys.

Pel que fa al finançament alternatiu, l’enquesta indica que el 47% de les empreses l’han utilitzat algun cop. En aquest sentit, el factoring, el renting i el leasing són els més usats per les empreses amb un 39%. D’altra banda, només el 23% de les empreses han fet servir els proveïdors de fintech sent la bestreta de factures la més usada, amb un 11% del total d’empreses enquestades.

A més, les empreses consideren que l’accés al finançament bancari durant el 2021 ha estat més complicat que durant el 2020, fet que contrasta amb l’opinió de la majoria dels bancs, que consideren que l’accés al crèdit ha estat a un nivell equivalent. Això indica una forta discrepància de percepció entre les entitats bancàries i les empreses en relació amb el finançament bancari.

Les expectatives al voltant de la concessió de crèdits és molt diferent entre els proveïdors de finançament alternatiu i les entitats bancàries. La majoria dels bancs asseguren que pujaran els interessos i que podrien donar menys crèdits. La perspectiva del finançament alternatiu és ben diferent, ja que consideren que els interessos es mantindran igual que durant l’últim any i que es podrien concedir més crèdits.

De cara a 2022, el 77% de les empreses hauran de buscar nou finançament i les condicions dels bancs i del finançament alternatiu serà clau. En aquest sentit, el 70% de les empreses creuen que serà més dur poder accedir al finançament bancari. D’altra banda, el 57% de les empreses han respost que no descarten buscar finançament alternatiu durant el 2022, una pujada notable des del 34% que es va registrar en el 1r baròmetre de l’any passat.

Eloi Noya, director general d’Altria Corpo, ha destacat que “l’enduriment per accedir al finançament bancari, sense dubte, pot beneficiar el finançament alternatiu”. A més, les dades d’aquest segon baròmetre indiquen que “les empreses semblen ser més conscients i coneixedores d’aquestes opcions alternatives i la diversificació de riscos que proporcionen”.

Mira el video de la presentació dels resultats del Baròmetre aquí:

Resultats del Primer Baròmetre Empresarial de Finançament Alternatiu i Fintech

El passat 28 de gener AltriaCorpo va presentar els resultats del Primer Baròmetre Empresarial de Finançament Alternatiu i Fintech, realitzat conjuntament amb l’Institut d’Estudis Financers (IEF).

Per a l’elaboració d’aquest Baròmetre es van realitzar un total de 120 entrevistes en profunditat a empreses, entitats financeres i proveïdors de finançament alternatiu, als que es va preguntar sobre la seva experiència i percepció davant la disponibilitat de crèdit, les perspectives per aquest any 2021 i el grau de coneixement i ús dels instruments de finançament alternatiu i fintech.

Aquí està el link al video de la presentació i resumim tot seguit els principals resultats d’aquest Baròmetre:

  • Tots els bancs enduriran la seva política de crèdit i la majoria tenen previst apujar els tipus d’interès.
  • Els proveïdors de finançament alternatiu es mostren dividits en quant a endurir o no les polítiques de crèdit, i no tenen previst incrementar els tipus d’interès.
  • El desconeixement del finançament alternatiu entre les empreses és encara del 33%, i quan es tracta de les fintech (subgrup del finançament alternatiu que ofereix plataformes en línia i més agilitat) aquest desconeixement puja fins un 59%.
  • Un 70% de les empreses buscaran activament finançament durant 2021, però el 84% de les mateixes són conscients que els costarà molt més que l’any anterior pel tancament del crèdit bancari.
  • La falta de coneixement del finançament alternatiu junt a l’alta disponibilitat del crèdit bancari els darrers anys són les principals raons que els agents financers troben per a explicar que no s’hagin acomplert els objectius de creixement del finançament alternatiu que havia fixat la Unió Europea amb la Capital Markets Union.