Altria Corpo aconsegueix fins juny 50 milions en finançament per als seus clients

L’àmplia diversitat de solucions financeres obtingudes és la característica principal en un any marcat per la sortida de la pandèmia i la restricció del crèdit bancari en un context inflacionari i de probable recessió

La consultora financera Altria Corpo, especialitzada en l’assessorament de finançament de mitjanes i grans empresa, va aconseguir en el primer semestre una xifra de 50 milions d’euros de finançament per als seus clients, amb més de 30 operacions assessorades amb èxit.

En un context de gran dificultat en l’accès al crèdit bancari, la firma ha aconseguit solucions financeres molt diverses i innovadores, tant de les pròpies entitats bancàries com del finançament alternatiu.

Algunes de les operacions més significatives han estat el Sale&Lease-back d’una nau industrial per a una empresa del sector del metall, pel que la companyia va obtenir una liquiditat de 2.8 milions d’euros per emprendre el pla de negoci; un préstec hipotecari de 1.2 milions d’euros, en segon rang sobre les seves instal·lacions, atorgat a una empresa industrial per part d’una entitat de finançament públic; un préstec de 5 milions d’euros a una companyia d’envasos plàstics concedit per un fons de deute o direct lending; el finançament de la compravenda d’una empresa industrial en una operació apalancada al 50% gràcies a l’ICF; i en darrer lloc l’assessorament i execució d’un préstec sindicat de 7.2 milions d’euros per a una empresa industrial, amb set entitats financeres involucrades.

Així mateix, en un context difícil per a  moltes empreses, després de dos exercicis de reducció d’ingressos per la pandèmia, Altria Corpo ha assessorado a alguns clients en la novació dels préstecs Covid-19 amb garantia ICO, en la recerca de finançament alternatiu que complement el bancari i reforci la liquiditat de les empreses, o en la tramitació d’operacions del Fons de Recuperació d’Empreses afectades per la Covid-19 (FonRec) gestionat per Cofides. D’aquestes últimes operacions del FonRec cal destacar el finançament mitjançant préstec personal i préstec participatiu per un import total de 4.300.000 euros a un important grup de restauració.

Com apunta Ramiro Lama, soci d’Altria Corpo i responsable de finançament, “és en les operacions de més d’un milió d’euros i on les empreses tenen més dificultats en l’obtenció de finançament, on Altria Corpo pot donar més valor afegit a la relació amb els seus clients. El profund coneixement de totes les solucions financeres que existeixen en el mercat i la capacitat d’estructurar una proposta adaptada a cada necessitat són les raons per les que les mitjanes empreses troben en Altria el soci adequat per a la recerca de finançament.”

El primer semestre de 2022 també ha tingut fites importants per a Altria com el fort impuls de l’activitat a Madrid amb la incorporació de Rubén Huertes i Fede Suárez, i la consolidació de l’aliança amb PKF Attest en àrees que complementen l’oferta d’Altria Corpo, com les activitats de Corporate Finance, Debt Capital Markets, Tecnologia o Assessoría legal i fiscal, entre d’altres.

Altria és una firma fundada el 2014 per Albert Gumà i amb seu a Barcelona. Els seus clients són empreses mitjanes i grans, a les que ofereix la seva experiència en tota classe de finançament mitjançant deute i capital, i l’accès a més de 170 proveïdors financers entre bancs, finançament alternatiu, finançament públic, fons de deute i altres instruments. En els seus gairebé deu anys d’existència, Altria Corpo s’ha posicionat com un referent en la recerca de finançament a la mitjana i gran empresa, amb un import assessorat acumulat de més de 350 milions i més de 600 operacions. L’àmbit de les empreses assessorades cobreix tot el territori espanyol, amb una concentració a Catalunya, que representa el 70% del total de volumen assessorat.

Ponència d’Eloi Noya a Acció: “Del crowdfunding a la tokenització”

El nostre Managing Director, Eloi Noya, va ser invitat per Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa, l’organisme de la Generalitat de Catalunya dedicat a la promoció de la innovació i internacionalització de les companyies catalanes, per donar una ponència sobre els diferents instruments de finançament alternatiu a disposició de les petites i mitjanes empreses.

La ponència, titulada “Del crowdfunding a la tokenització”, va tenir lloc el passat 26 d’abril i va comptar amb més de 200 empreses que van assistir online i van poder conèixer de primera mà les múltiples solucions que existeixen al mercat i a les què Altria Corpo permet accedir.

Entre els instruments més rellevants que l’Eloi Noya va explicar destaquen alguns encara molt desconeguts pels propietaris i directors financers de petites i mitjanes empreses com:

  • el crowdfunding d’inversió o equity crowdfunding, que permet la captació de capital a empreses de recent creació o que necessiten fons propis per acometre forts creixements.
  • fons de deute privat o direct lending per al segment mitjà d’empreses que vulguin realitzar inversions amb un finançament més flexible en la seva devolució i adaptat als fluxes de caixa previstos.
  • finançament amb garantia d’actius del balanç, amb solucions imaginatives que van des del aprofitament d’actius fixes existents per realitzar un rent-back, fins a un préstec amb garantia de les existències, passant pel més conegut factoring o ús del crèdit de clients com a colateral.

L’Eloi Noya va aprofitar els darrers minuts de la ponència per explicar la tokenitzación d’activos, un nou concepte que, mitjançant actius digitals, permet fraccionar la propietat d’actius com immobles, art o accions, de forma que poden utilitzar-se per a la transmissió d’aquests actius en un entorn blockchain, o bé per a l’obtención de finançament i liquiditat d’una forma més àgil, eficient i sense intermediaris.

Podeu veure la ponència sencera al següent enllaç (ponència realitzada en català):