Altria Corpo i Coordinadora Sinergia Social, una col·laboració d’èxit

Des de 2014, són nombrosos els casos d’èxit que AltriaCorpo acumula en la seva relació amb empreses mitjanes i grans. Un exemple és la fructífera relació que s’ha establert entre Altria i el conjunt d’entitats i fundacions que agrupa la Coordinadora Sinergia Social, una referència a Catalunya de l’anomenat Tercer Sector Social, que inclou aquelles entitats privades sense ànim de lucre que treballen per la inclusió i cohesió social.

La Coordinadora Sinergia Social ofereix a les entitats que s’hi acullen tot un seguit de serveis especialitzats de gestió, amb criteris de qualitat i eficiència. Les entitats, des de diferents formes jurídiques i àmbits d’especialització, realitzen les activitats directes i executen els seus programes, tant d’atenció a determinats col·lectius en risc d’exclusió, com de formació i creació d’ocupació. Amb la seva gestió professional, la Coordinadora dona suport a aquestes entitats per esdevenir sostenibles tècnicament i econòmicament, i alhora els permet que se centrin en el seu àmbit d’expertesa: l’atenció a les persones.

Entre l’ampli ventall de serveis de gestió que la Coordinadora ofereix a les entitats (Recursos Humans, Gestió Laboral, Comptabilitat, Administració, Tresoreria, Facturació, Comunicació, Informàtica) s’hi troba també la funció financera. Calia invertir molt de temps i recursos a aquesta funció, doncs era una necessitat palesa d’una gran importància estratègica, la constant recerca de recursos per finançar els projectes d’inversió de les diferents entitats. Per tal motiu, van veure que podria ser molt beneficiosa la col·laboració amb un especialista en la intermediació financera com és AltriaCorpo.

Josep Maria Poblet, Consultor Àrea Corporativa a Altria Corpo

En paraules del gerent de la Coordinadora Sinergia Social, Domènec Domènech, “en conèixer Altria i el valor que ens podia aportar vam veure del tot lògic aquest procés d’externalització de la recerca de finançament. No només ens ha evitat invertir molt de temps en parlar i negociar amb bancs per a cada projecte d’inversió, sinó que ens ha permès ampliar el nombre de proveïdors financers, alguns dels quals quedaven fora del nostre abast”.

Un altre aspecte que la Coordinadora Sinergia Social valora d’Altria és el seu coneixement de tot l’espectre de finançament i, sobretot, saber trobar la millor solució per a cada necessitat. El gerent Sr. Domènech ho explica així:

“A vegades les empreses, per desconeixement o perquè no troben cap altra solució en els bancs on treballen, obtenen finançament que no s’ajusta a les seves necessitats. Per exemple, financen inversions a llarg termini amb solucions de circulant. Altria fa un diagnòstic clar de quina és la necessitat financera i troba la millor manera de cobrir-la entre els proveïdors financers disponibles”.

Per a AltriaCorpo, la relació amb la Coordinadora Sinergia Social també ha estat molt positiva. El consultor d’Altria Josep Maria Poblet, que duu la relació amb la Coordinadora, hi afegeix el següent punt:

Altria ja era un referent en la consultoria financera per a mitjana i gran empresa, però la relació amb la Coordinadora ens ha permès entendre molt millor les necessitats específiques de l’anomenat Tercer Sector, que representa el 4,6% del total del mercat laboral en el nostre país, i aporta un 1,5% del PIB). Així doncs, sens dubte hem establert una relació que continuarà aportant molt a ambdues parts”.