Sale and leaseback immobiliari (1)

A vegades, les empreses requereixen de liquiditat per afrontar noves inversions o per reestructurar un passiu amb excés de curt termini. Aquestes empreses sovint no aconsegueixen de les seves entitats financeres habituals aquest finançament addicional que els ajudaria a solventar aquestes situacions financeres complicades i no crítiques.

Quan l’empresa que està en aquesta situació compta amb un immoble de propietat on desenvolupa la seva activitat, una de les solucions possibles és el sale and lease back. Aquest tipus d’operació, també anomenada lease-back o retroleasing, consisteix en la venda a un inversor d’un immoble acompanyada de l’arrendament a llarg termini sobre el mateix, generalment mitjançant un contracte de lloguer d’entre 10 i 20 anys.

A Altria Corpo hem ajudat a obtenir liquiditat a alguns clients mitjançant aquesta fórmula. En els últims mesos, sense anar més lluny, tenim diversos exemples de clients als quals hem aconseguit diverses operacions de sale and lease back. A continuació veurem alguns casos d’èxit recents per entendre com funciona i com ha ajudat a l’empresa a superar aquest moment de dificultat.

Una empresa de la Comunitat de Madrid del sector industrial, amb 30 anys d’antiguitat, es trobava amb préstecs bancaris que li representaven un servei del deute massa alt. Malgrat l’augment de vendes que tenia i la qualitat dels seus clients, la banca no oferia finançament addicional ni li permetia allargar terminis. Altria els va assessorar estructurant una operació de sale and lease back usant una de les naus industrials on desenvolupa la seva activitat, de propietat i amb una hipoteca pendent de baix import. Altria va aconseguir un comprador, que va ser una empresa de finançament alternatiu que va actuar d’inversora adquirint la nau industrial per 1.750.000 euros i la va arrendar a la mateixa empresa, a un termini de 10 anys renovable, amb opció de compra als 10 anys. D’aquesta forma, l’empresa no va haver de desallotjar l’immoble venut i segueix tenint dret a continuar en l’espai mitjançant aquest contracte de lloguer. Amb això obté la liquiditat immediata que resulta d’aquesta venda.

En altres ocasions, el sale and lease back dóna liquiditat per a l’expansió del propi negoci. És el cas d’una empresa catalana, també industrial com l’anterior, que volia atendre a nous clients que li demanaven una major producció. El capital de treball i una mica d’inversió en actiu fix necessari per abordar aquest projecte no era possible de ser finançat amb les seves entitats, donat que el nivell d’endeutament ja era massa alt per a elles. En aquest cas, la millor opció va ser també un sale and lease back sobre la seva principal nau industrial i l’operació va generar una liquiditat de 3 milions d’euros per a acopio de matèries primeres, increment de capital de treball i augment de la capacitat productiva amb els quals podrà créixer en vendes i beneficis en els propers anys.

Cal veure, per tant, al sale and lease back com una operació de finançament que en determinades ocasions és la millor opció per a l’empresa.

En el següent post, entrarem més en detall com s’estructuren les operacions de sale and lease back.