Els tres riscos actuals per a les empreses espanyoles

Des de principis de 2022, les empresas espanyoles estan patint diversos shocks que comprometen la seva viabilitat econòmica i la seva supervivència financera.

Tenim per una banda el fort encariment de l’energia provocada per la guerra d’Ucraïna i les represàlies de Rússia. Aquest encariment de l’energia provoca un augment en els costos de producció que rarament poden ser traslladats al preu, pel que la reducció de marges és una realitat.

Evolució de l’IPC general i subjacent

Una altra variable que preocupa enormement és l’alta inflació que s’està experimentant en aquest darrer any i que no sembla remetre. La pujada de preus generalitzada, atribuïda tant a l’expansió monetària d’aquests darrers anys com a restriccions en el subministrament de béns derivat de la pandèmia i de la guerra, afecta en especial a la petita i mitjana empresa, que en general no pot traslladar aquesta alça en els preus de les seves matèries primeres i subministraments.

Evolució dels tipus d’interès de la Reserva Federal i el BCE

L’alta inflació ha motivat les darreres pujades en els tipus d’interès per part del Banc Central Europeu. Tot sembla indicar que, després de la darrera pujada del 0.75%, vindran altres pujades en els propers mesos. Això impacta directament en tots els préstecs a tipus variable que les empreses tenen, així com endurirá els criteris de concessió de risc de les entitats financeres.

Per tant, tres riscos (alça dels costos energètics i de matèries primeres, alta inflació i pujada dels tipus d’interès) que les empreses han de gestionar i quina recepta en l’àmbit financer no és gens senzilla, però que ha de passar necessàriament per la diversificació de les fonts de finançament, tant bancàries com alternatives. Altria Corpo està com sempre per a ajudar en aquesta diversificació financera.