Com finançar-se amb el nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)?

Una de les novetats per aquest 2021 és la constitució del Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP), amb una dotació de 600 milions d’euros, destinat a donar suport financer retornable per a promoure inversions de caràcter industrial. La gestió del FAIIP ha estat encomanada a SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES).

Per tant, poden ser beneficiàries d’aquest fons totes les empreses espanyoles que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva mida. Els projectes han d’estar ubicats en el territori nacional, sent finançables, per a les sol·licituds que es presentin el 2021, tant partides que s’hagin executat des del 1 de juliol de 2020, com les que s’executin fins a 2 anys després de la data de formalització del finançament del Fons FAIPP. Per a projectes nous, encara no iniciats, el començament de la seva execució ha d’estar previst en el termini màxim de 12 mesos.

Existeixen tres fòrmules de finançament: préstecs ordinaris, préstecs participatius, participació en capital temporal i minoritària, o fòrmules mixtes entre les anteriors, amb operacions a llarg termini (fins a 10 anys) i carències elevades (fins a 3 anys en préstecs ordinaris i participatius).

Els tipus d’interès estaran en funció de la qualificació (rating) d’empresa i tipus de projecte, del tipus d’operació financera, i de la bonificació que pugui establir-se per acompliment de criteris d’impacte industrial, estant en les següents forquilles: entre el 1 i el 4,5% per a préstecs ordinaris; entre el 4 i 7,5% en préstecs participatius; i entre el 4,5 i el 8% en participació de capital.

L’import otorgable de cada operació és de fins el 75% del pressupost finançable del projecte amb un import de les operacions entre els 200 mil euros i 60 milions per any.

Altria Corpo té contacte directe amb SEPIDES i pot ajudar a les empreses industrials en l’assessorament i tramitació de la millor solució de finançament, tant amb aquest nou FAIIP, como en les múltiples alternatives que existeixen des del finançament alternatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*