Anticipar-se a les decisions financeres, clau per al 2021

L’ampliació de la carència en els crèdits ICO que el Govern espanyol prepara no serà suficient. Les empreses han de planificar i prendre decisions ara mateix per a superar el difícil 2021.

El proper mes de març 2021 les línies de finançament avalades per l’ICO haurien de començar a amortitzar-se per part de les empreses. No obstant això, per a moltes d’elles la carència d’un any que tenen aquests crèdits sembla massa curta veient l’evolució de la pandèmia i la seva afectació indubtable en l’economia. Fins i tot amb una eventual millora de la situació sanitària i de l’economia en aquest proper mig any, la realitat és que el volum d’endeutament que en general les empreses han contret és massa elevat per poder tornar aquests prèstecs sense tensions de liquiditat.

Davant d’aquest panorama, i la pressió d’empreses i entitats financeres, el Govern está prenent mesures i amb força probabilitat allargarà el termini de carència, a un any més fins a 2022, i a ampliar el termini dels prèstecs que passarà de cinc a vuit anys. Bancs i empreses agrairan aquestes noves condicions. Pel que fa a les entitats financeres, han assumit un risc de 25.000 milions d’euros que, si creixés la xifra d’impagaments, podria provocar importants provisiones i fins i tot fer caure en pèrdues a alguns bancs. Pel que fa a les empreses, la situació és greu en moltes d’elles, i fins i tot un informe recent d’Alvarez & Marsal indica que el 14% de les empreses probablement desapareixerà pels efectes de la crisi econòmica i la incapacitat de devolució del deute contret.

Malgrat aquest alleujament en els terminis d’amortització dels crèdits ICO, sembla evident que les empreses no poden confiar únicament en aquesta mesura, que a més necessita encara el vist-i-plau de Brussel·les, pel que pot patir canvis en la negociació amb les autoritats europees, entre elles el Banc Central Europeu, que ha d’aprovar aquesta mesura, i en aquesta aprovació podria fixar l’obligatorietat de provisions en cas d’increment de carència i terminis d’amortització, el que en la pràctica portaria a què no es pogués aplicar per part de la banca per l’increment de cost que comportaria.

Seu del Banc Central Europeu a Frankfurt

Urgeix, en definitiva, la necessitat d’anticipar-se a un escenari econòmicament molt complicat i financerament molt tensionat. És crucial en aquest moment protegir la caixa i buscar nous instruments financers que, o bé poden cancelar el deute existent que genera un servicio mensual més elevat per un altre de termini més llarg que redueixi de forma substancial aquest servei, o bé capitalitzin a les empreses per a reforçar la seva solvència, resistir la disminució d’ingressos i beneficis i apostar per la digitalització i la posada en marxa de noves línies de negoci.

A Altria Corpo estem activament gestionant els nostres clients per trobar la millor solució per suportar aquest proper exercici. Malgrat les dificultats del mercat de crèdit i en especial la cautela de moltes entitats financeres, existeix encara una varietat de possibilitats, tant en l’àmbito de la reestructuració del deute bancari, amb l’ajuda de fons de deute i altres instruments similars de finançament alternatiu, com en el d’altres solucions financeras que operan amb la garantia d’actius de l’empresa, tant de tipus immobiliari com d’equipament productiu, o fins i tot les pròpies existències. Sense oblidar tampoc les possibilitats que l’entrada de capital ofereix, siguin fons de capital risc, o bé de socis industrials o amb més vocació de permanència.

Són moments on, per a aconseguir una solució que doni viabilitat econòmica i financera a l’empresa, s’exigeix tant un elevat coneixement de totes les possibilitats que existeixen en el mercat del finançament, com la capacitat de preparar un dossier complet on s’expliquin amb claredat els estats financers actuals i sobre tot es pugui realitzar una projecció econòmica i de tresoreria de l’empresa per als propers mesos i anys. L’ajuda d’un assesor expert és, sens dubte, més necessària que mai en aquests moments.

Altria Corpo és una consultoria financera fundada el 2014 per l’Albert Gumà i amb seu a Barcelona. Té com a clients empreses mitjanes i grans, a les que ofereix la seva experiència en tota classe de finançament mitjançant deute i capital, i l’accès a més de 150 proveïdors financers entre bancs, finançament alternatiu, fons de deute, fons públics i altres instruments. En els seus 7 anys d’existència, Altria Corpo s’ha posicionat com un referent en la recerca de finançament a la mitjana i gran empresa, amb un importe assessorat acumulat de més de 250 milions i més de 600 operacions. L’àmbit de les empreses assessorades cobreix tot el territori espanyol, amb una concentració a Catalunya, que representa el 80% del total assessorado.

Deixa un comentari